تصاویر مبتذل به جنگ داعش می‌ روند!

تصاویر مبتذل به جنگ داعش می‌ روند!

گروه هکری انانیموس در سلاح جدید خود برای مبارزه با داعش، صفحات هواداران این گروه تروریستی در تویتر را غرق در صفحات مبتذل کرد. به گزارش پرس شیعه؛ صفحات هواداران داعش غرق در تصاویر مبتذل شد، هکرها از نشان های داعش از...