شیمون پرز مُرد

شیمون پرز مُرد

شیمون پرز رئیس سابق رژیم صهیونیستی مُرد. به گزارش پرس شیعه؛ رادیو رژیم صهیونیستی با اعلام خبر مرگ شیمون پرز تأکید کرد که وی هنگام مرگ ۹۳ ساله بود. "راوی والدن" پزشک شیمون پرز با اعلام خبر مرگ وی از ارائه توضیحات بیشتر...