سایت واحد تهران شمال دانشگاه آزاد هک نشده است رئیس واحد تهران شمال دانشگاه:

سایت واحد تهران شمال دانشگاه آزاد هک نشده است

رئیس واحد تهران شمال دانشگاه آزاد گفت: سایت اینترنتی این واحد هک نشده و تنها با مشکل فنی مواجه شده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از مهر، محمد صفانیا در گفتگو با مهر گفت: از شب گذشته صفحه نخست سایت واحد علوم تحقیقات با...