خبر چین متفاوت داعش به دام افتاد

خبر چین متفاوت داعش به دام افتاد

نیروهای اردنی به تازگی یکی از راه های ارتباطی عناصر داعش را کشف کرده اند. به گزارش پرس شیعه؛ یکی از نیروهای مرزبان اردنی پس از مشکوک شدن به کبوتری که برای آب خوردن در یکی از پایگاه های مرزی به زمین نشسته بود، با کمک...