مرد عربستانی، دختر خدمتکار را زیر شکنجه کشت

مرد عربستانی، دختر خدمتکار را زیر شکنجه کشت

اعضای یک خانواده سعودی دختر خدمتکار هندی خود را تا سرحد مرگ شکنجه کردند تا بار دیگر وضعیت بسیار اسف‌ بار کارگران خارجی در عربستان در کانون توجه جهانیان قرار گیرد. به گزارش پرس شیعه؛ این دختر خدمتکار پنجشنبه گذشته در...