خدمت به مؤمنان بهترین بهره برداری از عمر است آیت الله سید علی اصغر دستغیب:

خدمت به مؤمنان بهترین بهره برداری از عمر است

تولیت حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) با اشاره به اینکه خدمت‌ رسانی به کسانی که مؤمن هستند ارزش دارد گفت: خدمت به مردم به هر شکلی که باشد دارای ارزش است و کسانی که به دیگران خدمت می‌کنند از عمر خود بهترین بهره را...