روایت همسر امام از روز ۱۴ خرداد ۶۸: غم‌ انگیزترین لحظه عمرم مفارقت آقا از میان ما بود

روایت همسر امام از روز ۱۴ خرداد ۶۸: غم‌ انگیزترین لحظه عمرم مفارقت آقا از میان ما بود

بانو خدیجه ثقفی درباره روز رحلت امام راحل (ره) چنین می‌گفت: غم‌ انگیزترین لحظات عمر من مفارقت آقا از میان ما بود. ... خیلی سخت گذشت. به گزارش پرس شیعه؛ بانوی انقلاب عنوان یکی از آثار منتشر شده درباره زندگی همسر امام (ره)،...