برگزیت تاثیر زود هنگامی بر صادرات پاکستان نمی گذارد وزیر تجارت پاکستان:

برگزیت تاثیر زود هنگامی بر صادرات پاکستان نمی گذارد

«خرم دستگیر خان» گفت: خارج شدن انگلیس از اتحادیه اروپا تاثیری زود هنگامی بر صادرات پاکستان به کشورهای اتحادیه اروپا نخواهد داشت. به گزارش پرس شیعه به نقل از «داون نیوز»، «خرم دستگیر خان» وزیر تجارت پاکستان گفت: موضوع...