کشوری که قلیان کشیدن را جرم می‌داند

کشوری که قلیان کشیدن را جرم می‌داند

شاخه پارلمانی حزب عدالت و توسعه که حزب حاکم در مغرب است، پیش نویس قانونی را ارائه کرده که بر اساس آن خرید و فروش و مصرف قلیان ممنوع شود. به گزارش پرس شیعه؛ این طرح برای خرید و فروش قلیان مجازات حبس از یک تا ۵ سال و برای...