علم دینی اگر می خواهد موجه باشد باید عینیت علم را حفظ کند خسروباقری:

علم دینی اگر می خواهد موجه باشد باید عینیت علم را حفظ کند

خسرو باقری، استاد دانشگاه تهران در نقد و بررسی کتاب «از علم سکولار تا علم دینی» نوشته مهدی گلشنی گفت: علم دینی اگر بخواهد معنای موجهی داشته باشد نباید عینیت علم را از صحنه خارج کند. به گزارش پرس شیعه، نشست نقد و بررسی کتاب...