خشم عربستان ‌از ‌همایش اهل سنت‌ در چچن + عکس حذف سلفی‌ ها در بیانیه پایانی؛

خشم عربستان ‌از ‌همایش اهل سنت‌ در چچن + عکس

بیانیه پایانی همایش "اهل سنت و جماعت" در گروزنی پایتخت جمهوری چچن، واکنش های خشمگینانه شماری از سعودی‌ها را در پی داشت، زیرا سلفی‌ها و دیگر گروه‌های افراطی و تکفیری را در شمار اهل سنت به حساب نیاورده است. به گزارش پرس...