سفارش آیت الله بهجت برای خشنودی امام زمان (عج)

سفارش آیت الله بهجت برای خشنودی امام زمان (عج)

مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید: بنابراین، در امور اجتماعی نباید به دیگران نگاه کنیم و از این و آن پیروی کنیم، زیرا افراد، معصوم نیستند، هر چند بزرگ و بزرگوار باشند.  مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت می فرماید:...