ادامه اعتراضات در میلواکی موجب برقراری وضعیت فوق العاده شد دومین شب خشونت و آشوب در آمریکا؛

ادامه اعتراضات در میلواکی موجب برقراری وضعیت فوق العاده شد

ادامه اعتراضات مردم آمریکا در میلواکی در اعتراض به خشونت پلیس موجب شده تا مقامات این شهر ضمن اعلام وضعیت فوق العاده مقرارت منع آمد و شد را نیز در آن به اجرا بگذراند. به گزارش پرس شیعه به نقل از رویترز، اعتراضاتی که از...