نیاز فوری ۹.۲ میلیون نفر به غذا در آفریقا سازمان ملل اعلام کرد:

نیاز فوری ۹.۲ میلیون نفر به غذا در آفریقا

سازمان ملل اعلام کرد بیش از ۹.۲ میلیون نفر از ساکنان منطقه دریاچه چاد به خاطر اقدامات خشونت بار گروه تروریستی بوکوحرام به کمک‌ های غذایی نیاز فوری دارند. به گزارش پرس شیعه به نقل از دفتر سازمان ملل، نیمی از ساکنان...