آیا خطبه امام علی ع در مورد نقصان عقل زنان معتبر است

آیا خطبه امام علی ع در مورد نقصان عقل زنان معتبر است

امروزه متاسفانه شبهات زیادی در مورد دین و آموزه های آن مطرح بوده و بعضا به روایات شفاهی رسیده از پیامبر ص و اهل بیت و یا گزارشات تاریخی موجود در کتب تاریخی مختلف , استدلال میشود که بدون بررسی اعتبار اسناد آنها , در همه...