لذت بخش جلوه کردن گناه اولین عامل خطورات نفسانی است پای درس اخلاق آیت الله قرهی؛

لذت بخش جلوه کردن گناه اولین عامل خطورات نفسانی است

آیت الله قرهی گفت: اولیاء الهی می‌فرمایند اولین عامل خطورات نفسانی، این است که تو را دعوت به گناه می کند یعنی گناه را برای تو، خوب جلوه می دهد. به گزارش پرس شیعه؛ مطلبی از دروس اخلاق گدشته آیت الله قرهی در پی می...