موسیقی مجاز و خوانندگی حرام است خطیب سعودی:

موسیقی مجاز و خوانندگی حرام است

خطیب مسجد قبا در مدینه با صدور فتوایی عجیب، موسیقی را مجاز ولی خوانندگی را حرام اعلام کرد. به گزارش پرس شیعه؛ صالح المغامسی، خطیب مسجد قبا در مدینه با حضور در شبکه ام‌بی‌سی درباره مسائل مختلف از جمله موسیقی صحبت...