ارسال کمک‎ های غیر نقدی آستان مقدس عباسی به خطوط مقدم جبهه

ارسال کمک‎ های غیر نقدی آستان مقدس عباسی به خطوط مقدم جبهه

آستان مقدس عباسی در راستای تامین مایحتاج رزمندگان در میادین نبرد حق علیه باطل، کمک‎ های غیر نقدی به خطوط مقدم جبهه ارسال کرد. به گزارش پرس شیعه؛ در ادامه سلسله بازدیدهای آستان مقدس عباسی از نیروهای داوطلب در خطوط مقدم...