چرا برخی بعد از بیعت در غدیر خم، خلف وعده کردند؟

چرا برخی بعد از بیعت در غدیر خم، خلف وعده کردند؟

مهمترین سند ولایت علی علیه السلام همان جریان فراموش نشدنی روز غدیر خم بود که رسول خدا، علی را به امر پروردگار در برابر چشمان ده ها هزار نفر به خلافت و جانشینی پس از خود نصب فرمود.  مهمترین سند ولایت امیرمؤمنان علی علیه...