هرمزگان می تواند به قطب درمانی منطقه تبدیل شود معاون استاندار هرمزگان:

هرمزگان می تواند به قطب درمانی منطقه تبدیل شود

بندرعباس - معاون سیاسی استاندار هرمزگان گفت: هرمزگان به لحاظ همجواری با کشورهای حاشیه خلیج فارس و بهره مندی از مواهب الهی همچون جزایر قشم و کیش می تواند به قطب درمانی منطقه تبدیل شود. به گزارش پرس شیعه؛ بهروز اکرمی بعد...