ارتباط مستقیم خواب نیمروزی طولانی با بیماری دیابت!

ارتباط مستقیم خواب نیمروزی طولانی با بیماری دیابت!

تحقیقات علمی یک دانشمند ژاپنی نشان می‌دهد که رابطه‌ای میان خواب نیمروزی طولانی و بیماری دیابت وجود دارد. به گزارش پرس شیعه به نقل از دویچه وله، یامادا تماهیده، دانشمند ژاپنی دانشگاه توکیو به این نتیجه رسیده افرادی...