در هنگام خواب چه سوره هایی را بخوانیم

در هنگام خواب چه سوره هایی را بخوانیم

یاد شدن دغدغه های زندگی امروزه موجب شده خیلی از مردم به دنبال راه های مختلف رسیدن به آرامش باشند. کلاس های مختلف تمرکز و آرامش با نام های جدید طرفداران زیادی پیدا کرده است... بسم الله الرحمن الرحیم پرس شیعه؛ هنگام خواب...