تهدید خواننده داعشی علیه هموطنان انگلیسی اش

تهدید خواننده داعشی علیه هموطنان انگلیسی اش

سالی جونز خواننده موسیقی راک تبعه انگلیس که از سال ۲۰۱۳ به تروریست های داعش پیوسته است، باردیگر هموطنانش را به عملیات تروریستی تهدید کرد. به گزارش پرس شیعه؛ جونزمادر دو فرزند که پیشتر به همراه شوهرش برای پیوستن به...