شرایط ازدواج با خواهر رهبر کره شمالی

شرایط ازدواج با خواهر رهبر کره شمالی

"کیم یو جونگ" خواهر ۲۹ ساله "کیم جونگ اون" رهبر کره شمالی پس از آنکه به عنوان رییس کمیته مرکزی حزب کارگران این کشور منصوب شد، بانوی اول این کشور شده است. به گزارش پرس شیعه؛ اکنون کیم ۳۳ ساله به دنبال همسری برای خواهرش است...