خود کشی افسر ارشد ترکیه‌ ای متهم به دست داشتن در کودتا

خود کشی افسر ارشد ترکیه‌ ای متهم به دست داشتن در کودتا

یک افسر ارشد ترکیه ای که به دست داشتن در کودتای اخیر این کشور متهم بود در زندان خودکشی کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از آناتولی، یک افسر ارشد ترکیه ای که به منظور انجام تحقیقات پیرامون انقلاب شکست خورده اخیر در این کشور در...