جوانان خلاق و اخلاق‌ مدار نیاز اصلی در مسیر خود کفایی کشور هستند امام جمعه یزد:

جوانان خلاق و اخلاق‌ مدار نیاز اصلی در مسیر خود کفایی کشور هستند

یزد ـ امام جمعه یزد گفت: برای اینکه کشور به خودکفایی برسد به حضور در صحنه جوانان خلاق، ایده پرداز و اخلاق مدار نیاز داریم. به گزارش پرس شیعه؛ آیت الله محمدرضا ناصری در خطبه های این هفته نمازجمعه یزد با تاکید بر لزوم...