نیرو هایی فراتر از قانون اساسی قصد رهایی پرویز مشرف را دارند رهبر حزب مخالف در پارلمان پاکستان بیان کرد:

نیرو هایی فراتر از قانون اساسی قصد رهایی پرویز مشرف را دارند

خورشید شاه رهبر حزب مخالف در پارلمان پاکستان گفت: نیروهایی فراتر از ماده ۶ قانون اساسی پاکستان، قصد رهایی پرویز مشرف رئیس جمهور اسبق پاکستان را دارند. به گزارش پرس شیعه؛ «خورشید شاه» رهبر حزب مخالف و از رهبران حرب مردم...