تاکید قرآن بر مثبت‌ اندیشی در زندگی و خوش بین بودن

تاکید قرآن بر مثبت‌ اندیشی در زندگی و خوش بین بودن

معمولا دید افراد مختلف نسبت به زندگی فرق می‌کنند، عده‌ای بسیار خوش‌بین و مثبت‌نگر هستند و عده‌ای بسیار ناامید یأس و تیرگی دنیای این افراد را در بر گرفته است.همه رفتارهای اطرافیان را حمل بر سوء می‌کنند و کینه‌ها به دل...