خیالپردازی مجدد بارزانی برای جدایی طلبی

خیالپردازی مجدد بارزانی برای جدایی طلبی

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق بار دیگر از جدایی طلبی سخن گفت و ادعا کرد که هیچ کشوری مخالفت خود را نسبت به استقلال این منطقه اعلام نکرده است. به گزارش پرس شیعه؛ مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق پس از دیدار...