سیطره آل سعود بر مقدرات کشورهای عربی نماینده پارلمان کویت تأکید کرد:

سیطره آل سعود بر مقدرات کشورهای عربی

نماینده پارلمان کویت و رئیس شورای بین المللی حمایت از محاکمه عادلانه و حقوق بشر در ژنو، صدور قرار تعقیب خود توسط دادستانی کویت را ظالمانه و سیاسی محض دانست. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری سوریه (سانا) دکتر عبد...