مردم بحرین نماز صبح را در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» اقامه کردند در پنجاه و نهمین روز تحصن؛

مردم بحرین نماز صبح را در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» اقامه کردند

مردم بحرین در ادامه تحصن خود در مقابل منزل شیخ «عیسی قاسم» برای پنجاه و نهمین روز متوالی، نماز صبح امروز را در محل تحصن اقامه کردند. به گزارش پرس شیعه به نقل از «صوت المنامه»، اعتراضات مردم بحرین به حکم دادگاه آل خلیفه...