دادگاه بلژیک چهار تروریست را به شانزده سال زندان محکوم کرد

دادگاه بلژیک چهار تروریست را به شانزده سال زندان محکوم کرد

دادگاهی در بلژیک چهار فرد وابسته به گروه تروریستی داعش را به شانزده سال زندان محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه به نقل از خبرگزاری دیلی صباح، چهار تن از اعضای گروه تروریستی داعش در بلژیک به شانزده سال زندان محکوم شدند. قاضی...