پکن : دخالت دادگاه لاهه در مناقشات دریای چین جنوبی را بر نمی تابیم تعیین وقت رسیدگی به شکایت فیلیپین؛

پکن : دخالت دادگاه لاهه در مناقشات دریای چین جنوبی را بر نمی تابیم

دادگاه بین المللی لاهه کمتر از دو هفته دیگر رای نهایی خود را درباره پرونده شکایت فیلیپین با موضوع زیاده خواهی پکن در دریای چین جنوبی اعلام خواهد کرد؛مسئله ای که اعتراض چین را به دنبال خواهد. به گزارش پرس شیعه به نقل از...