در لیبی، همه طرف‌ها جنایتکار جنگی‌اند

در لیبی، همه طرف‌ها جنایتکار جنگی‌اند

سازمان ملل متحد همه طرف‌های درگیر در خشونت‌های لیبی را به ارتکاب جنایت جنگی در دو سال گذشته متهم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ سازمان ملل متحد همچنین خواهان محاکمه عاملان جنایت های جنگی و تحویل آنها به دادگاه جنایی بین...