دو زن مالزیایی برای نخستین بار قاضی دادگاه شریعت شدند

دو زن مالزیایی برای نخستین بار قاضی دادگاه شریعت شدند

برای نخستین بار در تاریخ قضایی مالزی دو زن از سوی سلطان ایالت 'سلانگور' به عنوان قاضی دادگاه عالی شریعت منصوب شدند. به گزارش پرس شیعه؛ روزنامه 'استار' مالزی روز سه شنبه اعلام کرد 'نور هدی روسلان' ۴۰ ساله و 'نینی شوهیدان...