تغییر قاضی پرونده امام موسی صدر لغو شد

تغییر قاضی پرونده امام موسی صدر لغو شد

مجمع عمومی دادگاه فرجام لبنان از لغو تغییر قاضی پرونده ربوده شدن امام موسی صدر خبر داد. به گزارش پرس شیعه؛ مجمع عمومی دادگاه فرجام لبنان اعلام کرد که تغییر قاضی پرونده ربوده شدن امام موسی صدر و همراهان وی لغو شده...