صدها تن از اتباع داغستان و اینگوشیا در داعش

صدها تن از اتباع داغستان و اینگوشیا در داعش

وزارت کشور جمهوری اینگوشیا، از جمهوریهای خودمختار روسیه اعلام کرد دست کم ۱۶۰ نفر از ساکنان این جمهوری به گروه تروریستی داعش در سوریه پیوسته اند. به گزارش پرس شیعه؛ الکساندر تروویموف ، وزیر کشور جمهوری اینگوشیا طی...