دانشجویان آلمانی با اسلام از نگاهی دیگر آشنا می شوند

دانشجویان آلمانی با اسلام از نگاهی دیگر آشنا می شوند

نشستی با عنوان اسلام از نگاه دیگر در دانشگاه ارفورت در کشور آلمان برگزار می شود. به گزارش پرس شیعه؛ به همت اساتید رشته علوم ارتباطات دانشگاه "ارفورت" در ایالت "تورینگن" کشور آلمان نشستی در خصوص اسلام با عنوان "اسلام از...