تقدیر دانشجویان بسیج سراسر کشور از آیت‌الله جنتی در نشست مسئولان بسیج دانشجویی صورت گرفت

تقدیر دانشجویان بسیج سراسر کشور از آیت‌الله جنتی

دانشجویان حاضر در نشست مسئولان بسیج دانشجویی کشور به عنوان پیشکسوت حافظ انقلاب از آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان تقدیر کردند. به گزارش پرس شیعه، در حاشیه برگزاری نشست مسئولان بسیج دانشجویی کشور دانشجویان از...