همایش دستاورد های الحشد الشعبی برگزار خواهد شد در دانشگاه تهران؛

همایش دستاورد های الحشد الشعبی برگزار خواهد شد

انجمن دانشجویان عراقی در ایران همایش دستاوردهای الحشد الشعبی را در دانشگاه تهران برگزار خواهد کرد. به گزارش پرس شیعه؛ انجمن دانشجویان عراقی در ایران به منظور بزرگداشت پیروزی های ارزشمند بزرگ مردان الحشد الشعبی عراق...