تفکیک فلسطینیان و صهیونیست‌ ها از یکدیگر در یک مرکز دانشگاهی

تفکیک فلسطینیان و صهیونیست‌ ها از یکدیگر در یک مرکز دانشگاهی

مرکز دانشگاهی صهیونیستی التخنیون در ادامه سیاست تبعیض نژادی رژیم صهیونیستی اقدام به تفکیک دانشجویان عربی این مرکز از صهیونیست‌ ها کرده است. به گزارش پرس شیعه به نقل از رسانه های خبری فلسطین، کانال ۲ تلویزیون رژیم...