جزئیات جنجال برانگیز از اولین عمل پیوند سر در جهان

جزئیات جنجال برانگیز از اولین عمل پیوند سر در جهان

برای اولین بار در تاریخ بشر در جهان عمل پیوند سر بر روی "والری اسپریدونوف"، کارشناس روسی تکنولوژی انجام خواهد شد. به گزارش پرس شیعه؛ این عمل اولین تجربه منحصر به فرد از این نوع است. دانشمند روسی که قرار است این عمل...