دانشنامه زن مسلمان تدوین می‌ شود برای نخستین بار در کشور؛

دانشنامه زن مسلمان تدوین می‌ شود

استاد جامعه الزهرا (س) با اشاره به اینکه برای نخستین بار در کشور در میان حوزه های علمیه به همت جامعه الزهرا (س) دانشنامه زن مسلمان تدوین می شود، گفت: این دانش نامه در پنج جلد بوده و پیش‌بینی می‌شود تا پنج سال آینده کار...