انتصاب رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

انتصاب رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

رئیس جدید دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی با صدور حکمی از سی رئیس دانشگاه منصوب شد . به گزارش رس شیعه؛ طی حکمی از سوی حسین سلیمی رئیس دانشگاه علامه طباطبایی ، سید منصور میرسعیدی به سمت رئیس دانشکده...