افزایش فعالیت‌ های ضد صهیونیستی در دانشگاه‌ های آمریکا

افزایش فعالیت‌ های ضد صهیونیستی در دانشگاه‌ های آمریکا

تحرکات ضد صهیونیستی در غرب بویژه در دانشگاهها برای قطع روابط تجاری با شهرکهای صهیونیستی ابعاد تازه‌‌‌‌ای یافته، و اقدامات ضد اسرائیلی در یکی از دانشگاههای آمریکا صهیونیستها را عصبانی کرده است. به گزارش پرس شیعه؛...