دانشگاه ادیان و مذاهب در مقطع دکتری دانشجو می‌ پذیرد ویژه طلاب برادر و خواهر؛

دانشگاه ادیان و مذاهب در مقطع دکتری دانشجو می‌ پذیرد

دانشگاه ادیان و مذاهب از طریق برگزاری آزمون اختصاصی، از میان طلاب خواهر و برادر، دانشجوی دوره دکتری می‌پذیرد. به گزارش پرس شیعه؛ دانشگاه ادیان و مذاهب از طریق برگزاری آزمون اختصاصی، از میان طلاب خواهر و برادر، در...