راز طول عمر را از این پزشک ۱۰۳ ساله یاد بگیرید

راز طول عمر را از این پزشک ۱۰۳ ساله یاد بگیرید

کشور ژاپن به بالاترین میانگین طول عمر در جهان شهرت دارد، به گونه ای که تاکنون ۲۰ هزار مورد از آنانی که بیش از صد سال عمر دارند، در این کشور به ثبت رسیده است؛ در این میان یک پزشک ۱۰۳ ساله ژاپنی، راز طول عمر خود را در نحوه...