دانش تاریخ اسلامی نیازهای جامعه‌ اسلامی را برآورده می‌ کند عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم:

دانش تاریخ اسلامی نیازهای جامعه‌ اسلامی را برآورده می‌ کند

حجت الاسلام محسن الویری در نشست مفهوم اسلامی شدن دانش تاریخ که با حضور دکتر سوزنچی و دانشجویان گروه تاریخ در سالن اجتماعات دانشگاه باقرالعلوم (ع) برگزار شد، گفت: دانش تاریخ اسلامی، دانشی است که نیازهای جامعه‌ی اسلامی...