موسسه علوم نهج البلاغه کربلا و دانشگاه رضوی مشهد توافقنامه امضا کردند

موسسه علوم نهج البلاغه کربلا و دانشگاه رضوی مشهد توافقنامه امضا کردند

موسسه علوم نهج البلاغه کربلا و دانشگاه رضوی مشهد با هدف ایجاد و تقویت همکاری های علمی توافقنامه امضا کردند. به گزارش پرس شیعه؛ موسسه علوم نهج البلاغه وابسته به آستان قدس حسینی، توافق نامه ای را در زمینه همکاری علمی، با...