محکومیت جلوگیری از ورود دانشجوی محجبه به دانشگاهی در مسکو

محکومیت جلوگیری از ورود دانشجوی محجبه به دانشگاهی در مسکو

وزارت علوم روسیه منع ورود دانشجوی محجبه به یک دانشگاه روسی را محکوم کرد. به گزارش پرس شیعه؛ بعد از آن که «ام گ او» بزرگترین دانشگاه دولتی روسیه مانع از ورود یک دانشجوی محجبه شد، وزارت علوم در جلوگیری از ورود یکی از...